Aloxe Corton les Valozieres 1er cruAdded to favorites.