Aloxe Corton les Valozieres 1er cru

Added to favorites.